Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Μελέτη αποκατάστασης Ι.Ν. Αγ. Νικολάου

Θέση: Καλλαρύτες Ιωαννίνων

Οι Καλλαρύτες είναι μία κοινότητα με παρελθόν στενά συνυφασμένο με τη νεότερη ιστορία της Ηπείρου. Ιδιαίτερα γνωστό είναι το χωριό γιά την μακρά αργυροχρυσοχοϊκή του παράδοση.

Μοναδικό δείγμα της ντόπιας αρχιτεκτονικής είναι ο ενοριακός Ναός του Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων ενοριακό ναό, ο οποίος ακολουθεί το συνήθη τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο. Στεγάζεται συνολικά από έντεκα τυφλούς τρουλίσκους και τον κεντρικό τρούλο που εδράζονται σε λοφία και τόξα τα οποία καταλήγουν σε έξι κυκλικές κολόνες. Στο δυτικό μέρος του υπάρχει νάρθηκας πάνω από τον οποίον βρίσκεται ο γυναικωνίτης. Βόρεια και νότια του κυρίως ναού αναπτύσσονται δύο επιμήκη παρεκκλήσια που κατασκευάστηκαν σε δεύτερη φάση. Στη δυτική όψη του ναού υπάρχει η χαρακτηριστική ανοικτή στοά (χαγιάτι) με ξύλινη στέγη που φέρεται από κυκλικά υποστυλώματα και καμάρες. Το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει το κτίριο από στατική άποψη, φαίνεται να είναι μια αρκετά σημαντική εγκάρσια ρωγμή στο πρώτο δυτικό μετακιόνιο. Η ρωγμή αυτή δημιουργήθηκε πιθανότατα από διαφορική καθίζηση του νοτιοδυτικού μέρους της θεμελίωσης.

Λόγω της σπουδαιότητας του μνημείου απαιτείται μία σειρά άμεσων σωστικών μέτρων:

Εξωτερική μεταλλική περίδεση του ναού στο ύψος της βάσης της στέγης. Αντικατάσταση, ενίσχυση, αποκατάσταση των ελκυστήρων. Τοποθέτηση μεταλλικών ανοξείδωτων ελκυστήρων ø 25 στις θέσεις των παλιών ή στο επάνω μέρος των υπαρχόντων ξύλινων ελκυστήρων. Τοποθέτηση νέων ελκυστήρων στις θέσεις που κρίνεται αναγκαίο.

Αγκύρωση όλων των ελκυστήρων στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Κατασκευή εξωτερικής περίδεσης από τετραπλή διάταξη ø 25.

Κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης στο νοτιοδυτικό μέρος του ναού. Ανακατασκευή της στέγης. Πλήρης απομάκρυνση των επιχώσεων και αποκάλυψη του εξωραχίου της καμάρας. Καθαρισμός και πλήρωση αρμών του εξωραχίου. Επισκευή θολιτών και πλήρωση εξωτερικών ρωγμών με κονίαμα από υλικά συμβατά προς την κατασκευή όπως κονίαμα από λεπτόκοκη άμμο, κεραμιδόσκονη και υδράσβεστο.  Απομάκρυνση όλων των εξωτερικών αρμολογημάτων και αντικατάστασή τους με μη σιμεντούχα υλικά. Πλήρωση εσωτερικών ρωγμών με  κονίαμα από υλικά συμβατά προς τις τοιχογραφίες. Κατά τη φάση της συντήρησης των τοιχογραφιών οι ρωγμές θα συμπληρωθούν με κονίαμα ουδετέρου τόνου ως την επιφάνεια του εσωραχίου.