Μείνετε Συντονισμένοι

Υπηρεσίες

Νομικές Συμβουλές

Η πολεοδομική νομοθεσία, οι αδειοδοτήσεις και οι εγκρίσεις συνιστούν ένα πολύπλοκο περιβάλλον τόσο για τον απλό πολίτη που θέλει να χτίσει σπίτι του όσο και για τον υποψήφιο επενδυτή που ενδιαφέρεται για την άρτια εγκατάσταση της επιχείρησής του.

Η gap180 διαθέτει τη γνώση και την εμπειρία για τη χάραξη της σωστής στρατηγικής, από την αγορά του οικοπέδου και τις μελέτες μέχρι την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του έργου.