Μείνετε Συντονισμένοι

Υπηρεσίες

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Με τον Ν.4178/2013 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιόκτητες αυθαιρέτων (κτιρίων χωρίς οικοδομική άδεια) ή στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο. Εξασφαλίζεται η απαλλαγή του ακινήτου από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες αυθαιρεσιών δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση και διατήρηση επ’ αόριστον. Για αυθαίρετα ακίνητα ή στα ακίνητα με αυθαιρεσίες τα οποία δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση απαγορεύεται στο εξής η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος εν ζωή. Επιπλέον θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των μειωμένων προστίμων του νόμου θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

Η μεγάλη εμπειρία της gap180 σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της ρύθμισης στις πιο περίπλοκες περιπτώσεις αυθαιρέτων. Μέχρι σήμερα έχει διεκπεραιωθεί μεγάλος αριθμός τακτοποιήσεων με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.