Μείνετε Συντονισμένοι

Σχετικά με εμάς

Architect drawing blueprint

Το γραφείο μας

Υπάρχει η άποψη ότι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο της περιφέρειας έχει περιορισμένες δυνατότητες παραγωγής αξιόλογου έργου. Η ελληνική πραγματικότητα ωστόσο χαρακτηρίζεται από μικρά projects που συνθέτουν ένα πολυποίκιλο δομημένο περιβάλλον με μεγάλες δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης.

Οι ανάγκες της περιφέρειας δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια της εξειδίκευσης. Κάθε έργο είναι σημαντικό και ο αρχιτέκτονας, ως γενικός μηχανικός, παράλληλα με την μέριμνα για οικονομική και τεχνική αρτιότητα, οφείλει να το αντιμετωπίζει μέσα στο ευρύ πλαίσιο της κοινωνικής και αισθητικής του διάστασης.

Στην παράγωγη των τριών τελευταίων δεκαετιών διακρίνονται τυπολογικές και μορφολογικές τάσεις, εμμονές και εξειδικεύσεις, χειροτεχνικές και ηλεκτρονικές μέθοδοι σχεδιασμού και παρουσίασης. Πρόκειται για μια δημιουργική διαδικασία που χαρακτηρίζει τη δυναμική του γραφείου μας και την διάθεση για διεύρυνση και ανανέωση.

Η ομάδα της gap180

Η δραστηριότητά του γραφείου ξεκίνησε το 1982 με τον Γιώργο Παπαγεωργίου και την Πόπη Μπολάνου, αρχιτέκτονες DPLG Paris. Αρχικά στεγάστηκε στο κέντρο των Ιωαννίνων και το 1991 μεταφέρθηκε στο διατηρητέο της οδού Ανεξαρτησίας.

Η gap180 (Γ. & Α. Παπαγεωργίου, αρχιτέκτονες) συγκροτήθηκε το 1993 με τη συμμετοχή του Άγγελου Παπαγεωργίου, αρχιτέκτονα ΑΠΘ. Το 2005 διευρύνθηκε με την Λουτσιάνα Παπανικολάου, τον Χρυσόστομο Παπαγεωργίου και τη Δήμητρα Παπαγεωργίου το 2013, αρχιτέκτονες DESA Paris.

Από την σύστασή του, το γραφείο εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες ιδιωτικών και δημόσιων έργων με ιδιαίτερη βαρύτητα βιοκλιματική προσέγγιση, την αποκατάσταση μνημείων και τους δημόσιους χώρους.

Το 2003 δημιουργήθηκε η κατασκευαστική εταιρία ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΕ με την συμμετοχή του Γιάννη Κοντούρη, ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΠΘ, με την οποία το γραφείο επεκτάθηκε στον τομέα των ιδιωτικών κατασκευών καθώς και του real estate.

Η gap180 διαθέτει μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες 6,7-Γ’, 6,7-Β’, 1,7-Α’, 2,6-Α’ και παρέχει υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή.