Μείνετε Συντονισμένοι

Υπηρεσίες

Βεβαίωση Μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού που εισάγεται ως έννοια με τους Ν.4014/11 και Ν.4178/13 συνοδεύει κάθε δικαιοπραξία εν ζωή για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο. Πιστοποιεί ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθώς και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, μετά από σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Πρόκειται λοιπόν για την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων.

Οι μηχανικοί της gap180 μετά από αυτοψία στο ακίνητο αναλαμβάνουν, με ταχύτητα και υπευθυνότητα, την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού ή βεβαίωσης νομιμότητας καθώς και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού που ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για τη μεταβίβαση του ακινήτου.