Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Ανακαίνιση Γηροκομείου Ζωσιμάδων

Θέση: Οδός Μαυρογιάννη, Ιωάννινα
Μελέτες και επιβλέψεις: Γ. Παπαγεωργίου, Α. Παπαγεωργίου, Γ. Ζάραγκας, Ν. Μπουρνάκας

 

Πλήρης ανακαίνιση και στατική ενίσχυση του υφισταμένου κτιρίου του Γηροκομείου των Αγαθοεργών Καταστημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Η μελέτη και οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Το κτίριο αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και τρεις υπερκείμενους ορόφους. Κατά την ανακαίνιση ανακατασκευάστηκε η στέγη, μέσα στην οποία διαμορφώθηκε ένας ακόμη όροφος.

Η νέα διάρθρωση του κτιρίου ανταποκρίνεται σε δύο κατηγορίες ατόμων τρίτης ηλικίας, τους αυτοεξυπηρετούμενους και τους μη αυτοεξυπηρετούμενους.

 

Το κτιριολογικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

Υπόγειο: Βοηθητικοί χώροι, φυσικοθεραπευτήριο, μαγειρείο.

Ισόγειο: Διοίκηση, εστιατόριο, συνάθροιση, ιατρεία. 

Α’ Όροφος: Αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και συνοδευτικές χρήσεις.

Β’ Όροφος: Αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και συνοδευτικές χρήσεις.

Γ’ Όροφος: Μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και συνοδευτικές χρήσεις.

Δ’ Όροφος (στέγη): Μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και συνοδευτικές χρήσεις.

Η ιδιαιτερότητα του έργου αφορούσε στην αδυναμία μετεγκατάστασης των τροφίμων και στην κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία του ιδρύματος κατά την διάρκεια των εργασιών. Για το λόγο αυτό οι εργασίες έγιναν σταδιακά με προτεραιότητα στη διαμόρφωση των Γ’ και Δ’ ορόφων έτσι ώστε οι τρόφιμοι να μετακινηθούν προσωρινά σ’ αυτούς και στη συνέχεια του υπολοίπου κτιρίου. Επίσης ελήφθη σοβαρά υπόψη η όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση των τροφίμων με δεδομένα την μεγάλη ηλικία και την βεβαρημένη υγεία τους.