Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Ανακατασκευή και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου

Θέση: Οδός Αετοράχης, Ιωάννινα

Πρόκειται για μικρό γωνιακό κτίριο του ιστορικού κέντρου της πόλης, στην οδό Αετοράχης το οποίο κρίθηκε διατηρητέο κυρίως λόγω της ιδιαίτερης θέσης του στον αστικό ιστό. Στη συνέχεια κατεδαφίστηκε ως επικινδύνως ετοιμόρροπο με την υποχρέωση ανακατασκευής.

Ενώ η αρχική του χρήση ήταν κατάστημα φιλοξενεί πλέον μία μικρή κατοικία στο ισόγειο και μία στον όροφο.

Η κατασκευή έγινε με φέρουσα μικτή τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής εσωτερικά και αργολιθοδομής εξωτερικά. Οι λαμπάδες και οι ποδιές των παραθύρων είναι επιμελημένη λιθοδομή ενώ τα πρέκια από μορφοσίδηρο. Στο ισόγειο τα ξύλινα παντζούρια τοποθετούνται έτσι ώστε σε συνδυασμό με την ξύλινη επένδυση στο κάτω μέρος του παραθύρου να δίνουν την εντύπωση πόρτας. Με το χειρισμό αυτό επιτυγχάνεται η μέγιστη μορφολογική εγγύτητα  στο αρχικό κτίριο.

Με τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε διατηρητέα εξασφαλίζεται το κτίριο ως κέλυφος και διατηρείται ο υφιστάμενος αστικός ιστός. Αφ’ ετέρου η προσέλκυση νέων κατοίκων αποτελεί βασικό μηχανισμό για την εξυγίανση του ιστορικού κέντρου.