Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Αποκατάσταση διωρόφου παραδοσιακού καταστήματος

Θέση: Πάροδος Αετοράχης, Ιωάννινα

Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή της Σκάλας δίπλα στο καφενείο “Ναυτάκια”. Η υφιστάμενη κατάσταση ήταν αποτέλεσμα διαδοχικών επεμβάσεων: κατεδαφίσεων, προσθηκών και πρόχειρων επισκευών, σε τέτοια έκταση πού ήταν δυσδιάκριτα τα στοιχεία που θα οδηγούσαν με βεβαιότητα στην αρχική μορφολογία. Η όψη με την απότομη διακοπή του τοίχου και το τετράγωνο σχήμα των παραθύρων χωρίς πρέκια φανερώνουν τμηματική κατεδάφιση.

Οι θέσεις των παραθύρων σε συνδυασμό με το μεγάλο εσωτερικό ύψος και τα ίχνη από πατόξυλα επιβεβαιώνουν την τοπογραφική αποτύπωση του Γ. Μελιγκάνου (1928) στην οποία το κτίριο εμφανίζεται διώροφο. Το διάταγμα προστασίας του ιστορικού κέντρου δίνει τη δυνατότητα ανακατασκευής έπειτα από επαρκή τεκμηρίωση.

Η αρχική πρόταση εντάχθηκε στο πλαίσιο της “κριτικής” αποκατάστασης με αναπαραγωγή της μορφολογίας του διπλανού καταστήματος με τα επαναλαμβανόμενα ορθογώνια υαλοστάσια στο ισόγειο. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στα Γιάννενα χρησιμοποιείται μορφοσίδηρος μεγάλης διατομής για τη διαμόρφωση ορθογώνιων ανοιγμάτων. Προτάθηκε επίσης ανακατασκευή του ορόφου από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή. Η μορφολόγηση των παραθύρων του ορόφου βασίστηκε στην αναπαραγωγή των επιμελημένων ανακουφιστικών τόξων από εμφανή οπτοπλινθοδομή, με το κλειδί και τα γωνιακά στοιχεία από λαξευτούς λίθους, που απαντάται σε σύγχρονά του κτίρια όπως το Καφωδείο Παπαφίλου. 

Η πρόταση που τελικά εγκρίθηκε από το Φορέα Προστασίας προσέγγιζε περισσότερο τη γραφική ακανονιστία της υφιστάμενης κατάστασης του ισογείου με τα τοξωτά ανοίγματα.