Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης αστικής κατοικίας

Θέση: Πατρ. Ιωακείμ Γ’ & Καραπάνου, Ιωάννινα

Πρόκειται για στενομέτωπο κτίριο του 19ου αιώνα χαρακτηρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ., με την στενή-κύρια όψη στην οδό Π.Ιωακείμ. Η μία μεγάλη πλευρά είναι ελεύθερη, με ανοίγματα στο ισόγειο και τον όροφο, προς την οδό Καραπάνου και προς το γειτονικό οικόπεδο του Τοσιτσείου. Στην πίσω πλευρά η οποία βρίσκεται σε επαφή με το κεντρικό κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ιωαννίνων υπάρχει μία μικρή αυλή και ένα ισόγειο κτίσμα. Το κτίριο είναι διώροφο με υπερυψωμένο το ισόγειο κατά μήκος ενώ σε χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται ο διάδρομος της εισόδου που οδηγεί μέχρι την κουζίνα της πίσω αυλής.

Η λειτουργική σύνδεση των δύο κτιρίων φαίνεται εφικτή με μικρές αναπροσαρμογές των επιπέδων και της εσωτερικής διαρρύθμισης του διατηρητέου. Το δάπεδο του υπογείου βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της οδού Αβέρωφ. Το κτίριο είναι κατάλληλο να στεγάσει τις ανάγκες του υποκαταστήματος τόσο λόγω θέσης και της γειτνίασης με το κεντρικό κατάστημα όσο και λόγω μορφολογίας που μετά την αποκατάσταση θα αναβαθμίσει τη συνολική εικόνα της Τράπεζας.