Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Αποκατάσταση καταστήματος

Θέση: Οδός Εθν. Αντιστάσεως, Ιωάννινα

Το κτίσμα που παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε σαν φούρνος βρίσκεται στην περιοχή της Σκάλας απέναντι από το Τείχος. Μορφολογικά χαρακτηρίζεται από την ποικιλία ανοιγμάτων των τριών όψεων. Στη δυτική, κύρια όψη, κυριαρχούν τα μεγάλα ξύλινα υαλοστάσια με τα τεπέγκια. Το άνοιγμα γεφυρώνεται με δύο δοκούς από μορφοσίδηρο. Ο νεωτερισμός αυτός άρχισε να εφαρμόζεται στα τέλη του 19ου αιώνα αποδεσμεύοντας τους κατασκευαστές από το τοξωτό άνοιγμα με τη ρηχή πέτρινη καμάρα. Χαρακτηριστική επίσης είναι η υπερύψωση του βορινού καλκανίου-μεσότοιχου με το γειτονικό κατάστημα για την προστασία από την πυρκαγιά.

Έγιναν εκτεταμένες επισκευές της τοιχοποιίας ενώ εσωτερικά διατηρήθηκε το πατάρι-όροφος, στη μισή επιφάνειά του κτιρίου. Για την ανακατασκευή χρησιμοποιήθηκε μεταλλικός φορέας για τον όροφο και τη στέγη ώστε να αυξηθεί το ελεύθερο ύψος και να ανταποκρίνεται στα αυξημένα φορτία της επανάχρησης.  Ο χώρος λειτουργεί πλέον ως bar όπως και τα περισσότερα καταστήματα της περιοχής. Διακοσμήσεις, χρωματισμοί και αλλαγές στη χρήση δεν ελέγχονται συνήθως από τον αρχικό μελετητή. 

Παρόλα αυτά είναι σημαντικό το γεγονός ότι κτίρια και σύνολα τα οποία διατηρήθηκαν εξ αιτίας της απουσίας χρήσης, συντηρούνται και διασώζονται, τουλάχιστον ως κελύφη, ακόμη και με χρήσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν και να επιβληθούν στο πλαίσιο προστασίας. Η μορφολογία αποτέλεσε την κύρια προσέγγιση ενώ η οικονομική παράμετρος θεωρήθηκε περίπου ασύμβατη με την προστασία των μνημείων και το ρόλο τους στην εξέλιξη της πόλης.