Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πανηπειρωτικού Σταδίου

Θέση: Ιωάννινα

Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ, (Ν.Α.Ι.)

 

Το Πανηπειρωτικό Στάδιο βρίσκεται σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από την πόλη στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας.

Η μελέτη εφαρμογής του περιβάλλοντος χώρου εκπονήθηκε μετά την κατασκευή των κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων, κατά συνέπεια το σημαντικό πρόβλημα της απορροής των ομβρίων έπρεπε να αντιμετωπισθεί με βάση τα πραγματικά υψόμετρα τα οποία σε ορισμένα σημεία ήταν πολύ διαφορετικά από τα αυτά της αρχικής μελέτης.

Γεωμετρικές χαράξεις, διαδρομές και φυτεύσεις:

Η διάταξη των κτιρίων και των γηπέδων είναι ιδιαίτερα πυκνή με αποτέλεσμα η ανάπτυξη οποιασδήποτε πολύπλοκης γεωμετρικής χάραξης δρόμων και δαπέδων να καθίσταται προβληματική. Επιλέχτηκε μια χάραξη προσαρμοσμένη στη βασική διεύθυνση των γηπέδων αφ’ ενός και των κτιρίων αφ’ ετέρου.

Η υλοποίησή της γίνεται με τα σκληρά δάπεδα από κόκκινο κυβόλιθο και με φυτεύσεις.

Η αναγνωσιμότητα της επέμβασης τονίζεται με δενδροστοιχίες υψίκορμης λεύκας κατά μήκος των βασικών διαδρομών.

Δεν γίνεται διαχωρισμός κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Το συνολικό δίκτυο αντιμετωπίζεται σαν πεζόδρομος καθώς τα οχήματα θα είναι περιορισμένα και θα κινούνται με μικρές ταχύτητες.