Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής & κατάστημα

Θέση: Λεωφόρος Πανεπιστημίου, Ιωάννινα

 

Το κτίριο βρίσκεται σε επίπεδο οικόπεδο, στη Ζ.Ο.Ε. εκτός σχεδίου, στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα σε πόλη και ύπαιθρο όπου το τοπίο μεταβάλλεται με ρυθμούς πιο γρήγορους από τις θεσμικές ρυθμίσεις. Η αυτονομημένη δυναμική της περιαστικής ανάπτυξης διαμορφώνεται με μηχανισμούς πιο πολύπλοκους από τους αντίστοιχους των αστικών μετασχηματισμών.

Η συνθετική προσέγγιση είχε σαν στόχο τη σήμανση των δύο λειτουργιών, του εργαστηρίου και του καταστήματος. Οι ιδιαίτερα δεσμευτικοί όροι δόμησης (σ.δ. 0,2-κάλυψη 10%), καθιστούν απαγορευτική την δημιουργία ημιυπαίθριων χώρων και οδηγούν σε μονολιθικές διώροφες κατασκευές.

Η λειτουργία του εργαστηρίου οργανώνεται σε μεγάλο κλειστό παραλληλεπίπεδο όγκο ενώ η λειτουργία του καταστήματος επισημαίνεται από έναν διαφανή όγκο μικρότερου ύψους που τέμνει υπό γωνία τον πρώτο.

Το συμπαγές τμήμα είναι υπενδεδυμένο με εμφανή οπτοπλινθοδομή σε όλο το ύψος. Το κατάστημα οριοθετείται από μεγάλα υαλοστάσια. Ο φωτισμός του ορόφου εξασφαλίζεται από το περιμετρικό υαλοστάσιο της στέγης.

Η στέγη είναι κατασκευασμένη από ελαφρά καμπύλες δοκούς σύνθετης ξυλείας, με το κοίλο προς τα επάνω, και κεντρική απορροή μεγάλης διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η επιλογή αυτής της γεωμετρίας στοχεύει στην δυναμική αποφόρτιση του συνόλου και στην βελτίωση της αντιληπτικότητάς του από την εθνική οδό.

Βασικό στοιχείο οργάνωσης του ακάλυπτου χώρου αποτελεί ο τοίχος που φαίνεται να διασχίζει το κτίριο στο σημείο τομής εργαστηρίου-καταστήματος και αντίστοιχα διαχωρίζει τις λειτουργίες του οικοπέδου.