Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Δημαρχείο Δήμου Πασσαρώνος

Θέση: Ελεούσα Ιωαννίνων

 

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το κτίριο του Δημαρχείου αλλά και το Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου θα αποτελέσει στα επόμενα χρόνια, κεντρικό σημείο του οικισμού. Δηλαδή θα μετατραπεί σε δημόσιο χώρο που μπορεί να χαρακτηρισθεί πλατεία.

Το δημαρχείο πρέπει να οριοθετεί, να χαρακτηρίζει και να λειτουργεί σε άμεση σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο. Πρόκειται για κτίριο σε σχήμα ανισοσκελούς Τ. Το κεντρικό σημείο αποτελεί το χώρο εισόδου. Η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από την πλευρά της πλατείας, είτε από την πλευρά του οικισμού. Κομβικό σημείο είναι ο χώρος εισόδου με τη σκάλα και τον ανελκυστήρα. Στο υπόγειο, μετά από απαίτηση του Δήμου δημιουργείται χώρος στάθμευσης καθώς και αποθηκευτικοί χώροι. Στην περιοχή η στέγη είναι υποχρεωτική από τους όρους δόμησης αλλά και βασικό μορφολογικό στοιχείο. Σε κτίρια μεγάλου μεγέθους όπως το Δημαρχείο παρουσιάζεται συχνά το πρόβλημα της υπερβολικά ψηλής και πολλές φορές αντιαισθητικής κλασικής τετράριχτης κατασκευής.

Η στέγη είναι δίριχτη προς το εσωτερικό και μπορεί να αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα δώσει στο κτίριο ιδιαίτερη μορφολογία που ταιριάζει στο δημόσιο χαρακτήρα του και στη θέση του στην περιοχή. Η μικρή πτέρυγα των πολιτικών λειτουργιών στεγάζεται με μονωμένο επίπεδο δώμα.

Στην όψη του κτιρίου προς την πλατεία δημιουργείται στοά διπλού ύψους, η οποία αποτελεί βασικό μορφολογικό αλλά και λειτουργικό στοιχείο ενός δημόσιου κτιρίου ως προς τη σύνδεσή του με το δημόσιο χώρο.