Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Διώροφη κατοικία στο Νεοχωρόπουλο

Θέση: Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων

 

Μεγάλη μονοκατοικία αρθρωμένη σε δύο όγκους με στροφή των αξόνων που ακολουθούν την οικοδομική γραμμή.

Ο διώροφος όγκος, με τετράγωνη κάτοψη και προεξέχοντα όροφο (σαχνισί), εξυπηρετεί την κύρια κατοικία ενώ ο ισόγειος, με δικλινή στέγη και εμφανή ζευκτά, τις αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις και το γραφείο του ιδιοκτήτη.

Η σύνθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπαράστασης του παραδοσιακού σε ένα περιαστικό οικισμό με έντονη σύγχυση ταυτότητας κτιρίων και κατοίκων.