Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Εκθετήριο βιομηχανίας

Θέση: Εθν. Οδός Ιωαννίνων- Κόνιτσας

 

Το οικόπεδο βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Επιλέχτηκε η μεταλλική κατασκευή τόσο λόγω της δυνατότητας κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων αλλά κυρίως διότι ανταποκρίνεται στην εικόνα της SPIDER Α.Ε. επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε ανάλογες κατασκευές.

Το κτίριο διαρθρώνεται σε δύο πτέρυγες οι οποίες τοποθετούνται σε αμβλεία γωνία και συνδέονται μεταξύ τους με τον κεντρικό όγκο της εισόδου. Χαρακτηριστική είναι επίσης η τομή, με την μονοκλινή στέγη προς τα πίσω. Η εντύπωση τονίζεται και από τις κεκλιμένες αντηρίδες της κύριας όψης με τις επιμελημένες λεπτομέρειες άρθρωσης.