Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Κτίριο φοιτητικών κατοικιών

Θέση: Οδός Κωλέττη, Ιωάννινα

 

Η σύνθεση βασίζεται στην τυπολογία του πανδοχείου. Πρόκειται για κτίριο σχήματος Πι με εσωτερική αυλή. Οι κατοικίες έχουν πρόσβαση στο ισόγειο από την αυλή και στον όροφο από τον περιμετρικό εξώστη.

Επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικότητας αλλά και ο πληρέστερος αερισμός και ηλιασμός. Η είσοδος με το κλιμακοστάσιο διαμορφώνονται σαν κατακόρυφη τομή στο μπροστινό σκέλος του κτιρίου, μέχρι την εμφανή στέγη. Ο χειρισμός αυτός αφενός σημαίνει την είσοδο και αφετέρου συμβάλει στην αναγνωσιμότητα της εσωτερικής λειτουργίας του κτιρίου. Τέσσερις μονόχωρες διαμπερείς κατοικίες φιλοξενούνται στο πρώτο κτίριο και έξι στο πίσω.