Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Λαογραφικό Μουσείο Μεγανησίου

Θέση: Βαθύ, Μεγανήσι

 

Το ελαιουργείο στο Βαθύ κατεδαφίστηκε πρόσφατα. Επρόκειτο για ισόγειο πέτρινο κτίριο της δεκαετίας του ’50 με πέτρινους φέροντες περιμετρικούς τοίχους, εσωτερικά υποστυλώματα και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

Παρά το γεγονός της έντονης διαφοροποίησής του από την τυπολογία του οικισμού παρουσίαζε ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά πρώιμης βιομηχανικής εγκατάστασης.

Η πρόθεση του Δήμου για ανέγερση μουσείου με δύο χρήσεις: ελαιοτριβείο και λαογραφικό δημιουργεί το πρόβλημα της συνύπαρξης του μεγάλου βιομηχανικού χώρου, με την έκθεση της καθημερινής δραστηριότητας των κατοίκων της προβιομηχανικής εποχής.

Η αναπαράσταση του ελαιοτριβείου που συναντούμε σε πολλές περιοχές της περιφέρειας αποκλείει συνήθως το πρώιμο βιομηχανικό στάδιο και αναφέρεται μόνο στη ‘παραδοσιακή’  διαδικασία παραγωγής λαδιού.

Προκειμένου να συνδυαστούν οι εκθέσεις επιλέχτηκε η τυπολογία του μεγάλου τετράγωνου αστικού σπιτιού με κατάστημα, που συναντούμε στο Βαθύ, ώστε ως κέλυφος να είναι συμβατό με τον οικισμό.

Το κτίριο διαρθρώνεται σε ενιαίο χώρο με εσωτερικό εξώστη που επιτρέπει τη συνολική αντίληψη του μουσείου.

Στο ισόγειο χωροθετούνται παράλληλα δύο γραμμές παραγωγής: η βιομηχανική και η παραδοσιακή, με τα αντίστοιχα εργαλεία και μηχανήματα. Στον όροφο, η έκθεση των οικιακών δραστηριοτήτων, διατάσσεται σε μικρές ενότητες με φόντο την εσωτερική όψη των περιμετρικών τοίχων.