Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Μελέτη ανάπλασης περιοχής/αποκατάσταση παραδοσιακού γεφυριού

Πλήρης Τίτλος: Μελέτη αισθητικής ανάπλασης περιοχής και αποκατάσταση παραδοσιακού γεφυριού στον ποταμό Τύργια

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η κατασκευή έργων γεωμετρικού περιορισμού της κοίτης με τοιχία και λιθορριπές στις όχθες και εξομαλυντικές διατάξεις της κοίτης, με στόχο την διατήρηση ενός παραδοσιακού τοξωτού γεφυριού. σε γειτνίαση και οπτική επαφή από τους διερχόμενους την Εγνατία.

Επειδή η περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλος και θα γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, προκύπτει η αναγκαιότητα μετά από αυτή την αρχική προσέγγιση, να μελετηθούν με ανάλογη ευαισθησία όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάδειξή της.

Είναι γεγονός πως ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος διχοτομεί το τοπίο και ανατρέπει τη δυνατότητα της άμεσης επαφής του ταξιδιώτη με την περιοχή και τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά της. Για το λόγο αυτό επιχειρούνται πολλές φορές, επεμβάσεις ανάδειξης της περιοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται αντιληπτές έστω και με μεγάλες ταχύτητες, προκαλώντας την προσοχή του διερχόμενου ταξιδιώτη, δίνοντάς του την ευκαιρία και τη δυνατότητα μέσα από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του δρόμου (parking) να έρθει σε επαφή με τον “έξω κόσμο”.