Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Μελέτη αναστήλωσης Ι. Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Θέση: Μακρίνο, Ανατολικού Ζαγορίου

 

Καθολικόν

Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική (1777) με νάρθηκα και είσοδο με ξύλινο προθάλαμο στη βόρεια πλευρά. Είναι κτισμένη με ψευδισόδομη λιθοδομή. Η στέγη, καλυμμένη με σχιστόπλακα, έχει απότμιση στην ανατολική πλευρά. Ο κυρίως ναός, του οποίου το δάπεδο βρίσκεται ένα μέτρο χαμηλότερα από τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίζεται σε τρία κλήτη με δύο κιονοστοιχίες που αποτελούνται από τρεις κυκλικούς κίονες και τέσσερα τόξα. Η απόσταση των τελευταίων, προς τα ανατολικά, κιόνων είναι μεγαλύτερη με αποτέλεσμα τα τελευταία  τόξα να είναι αντίστοιχα μεγαλύτερα και ψηλότερα.

Η πολυπλοκότητα των οροφών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κατασκευές μεταγενέστερες της ανέγερσης του Ναού σε μία προσπάθεια εξωραϊσμού. Η έδραση της στέγης γίνεται στους περιμετρικούς τοίχους και στα τύμπανα του κεντρικού κλήτους. Οι δύο ελκυστήρες ανάμεσα στα δύο τύμπανα συνεχίζονται πιθανότατα μέχρι τους πλάγιους τοίχους καθώς βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τις οροφές των πλαγίων κλιτών. Οι ελκυστήρες κατά μήκος των κιονοστοιχιών βρίσκονται στη θέση τους εκτός από αυτόν της δεύτερης βορεινής καμάρας στην βάση του άμβωνα.

Από τη γεωμετρία των οροφών σε συνδυασμό με την εξωτερική γεωμετρία του Ναού, μπορεί να γίνει μία σχεδιαστική προσέγγιση της κατασκευής της στέγης και της αντίστοιχης ανακατασκευής.

 

Κελιά

Πρόκειται για λιθόκτιστο, πλατυμέτωπο, διώροφο κτίριο με μήκος ισογείου 28,50μ και ορόφου 26μ περίπου. Το ισόγειο είναι επιχωμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος από την εξωτερική πλευρά και από την δυτική εσωτερική. Το κυρίως κτίριο έχει πλάτος 5,50μ και το χαγιάτι 2,80μ προς τον περίβολο της μονής. Το ισόγειο του χαγιατιού στηρίζεται σε πέτρινες κολώνες διαμέτρου 40εκ. και ημικυκλικές καμάρες πλάτους 2,00μ σε ένα μήκος 19,40μ προς τα ανατολικά. Το δάπεδο του ορόφου αποτελείται από νεότερη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος (σε αντικατάσταση του παλαιότερου ξύλινου δαπέδου) η οποία εδράζεται στους περιμετρικούς τοίχους και την κιονοστοιχία του χαγιατιού. Η ανατολική πλευρά του κτιρίου εμφανίζει μία εικόνα πρόχειρων επισκευών.

Στο χαγιάτι του ορόφου θα αντικατασταθούν οι ξύλινες κολώνες με σπονδυλωτές, κυλινδρικές, πέτρινες διαμέτρου 22 εκ. σε αντιστοιχία με αυτές του ισογείου. Η νέα στέγη θα γίνει τετρακλινής σε όλο το πλάτος του κτιρίου και θα είναι καλυμμένη με σχιστόπλακα.