Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Mελέτη αποκατάστασης Γέφυρας Καμπέραγα

Θέση: Μηλιωτάδες Ανατολικού Ζαγορίου

Το γεφύρι του Καμπέρ-Αγά (1870) βρίσκεται στο Ζαγορίτικο ποταμό λίγο πριν την ένωσή του με τον ποταμό Βάρδα, 400 μ νότια του χωριού Μηλιωτάδες.

Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με δύο ανακουφιστικές καμάρες στα βάθρα του εκ των οποίων το νότιο είναι θεμελιωμένο σε βράχο. Το τόξο του γεφυριού διαγράφει σχεδόν ιδανικό τμήμα κύκλου ακτίνας 8,65μ. Το άνοιγμα είναι 16,40μ και το εσωράχιο του τόξου υψώνεται 5,70 μ από την κοίτη.

Η προσομοίωση του πέτρινου γεφυριού έγινε με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία πάχους 2.65m (μέσο πάχος γεφυριού) ενώ η προσομοίωση των δακτυλίων στο άνω τμήμα της καμάρας με ράβδους. Συγκεκριμένα ο άνω δακτύλιος προσομοιώθηκε με 12 ράβδους διατομής 0.25m(h)*2.65m(b) και ο κάτω δακτύλιος με 12 ράβδους διατομής 0.60m(h)x2.65m(b).

Η αισθητική αρτιότητα των πέτρινων γεφυριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στατική τους και την τεχνογνωσία των Ηπειρωτών μαστόρων.