Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Μελέτη αποκατάστασης Γέφυρας Πλάκας

Πλήρης Τίτλος: Γέφυρα Πλάκας-Μελέτη αποκατάστασης μνημείου, περιβάλλοντος χώρου και προσβάσεων

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μονότοξα γεφύρια των Βαλκανίων, με άνοιγμα τόξου 39,78 μ. και ύψος 18,10 μ.

Μακροσκοπικά παρατηρούνται στο σώμα της γέφυρας δύο βλάβες. Η πρώτη οφείλεται στην δολιοφθορά ή το βομβαρδισμό της και αφορά μια διαμπερή οπή πλάτους ενός περίπου μέτρου στο αριστερό εσωρράχιο του τόξου και την καταστροφή ενός μέρους του άνω τόξου. Οι βλάβες αυτές διορθώθηκαν με πρόχειρο ξυλότυπο και σκυρόδεμα. Η δεύτερη βλάβη εμφανίζεται στο δεξί εσωρράχιο και αφορά την αποκόλληση μίας σειράς καμαρολίθων κατά τον εγκάρσιο άξονα και σε όλο το πλάτος του εσωρραχίου.

Οι βλάβες και οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτυπώθηκαν με ακρίβεια και αξιολογήθηκαν  σε τρισδιάστατο στατικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων. Η καθίζηση του δυτικού βάθρου κατά 16 εκ., η οποία είναι σύγχρονη της κατασκευής, δεν δημιουργεί κίνδυνο κατάρρευσης μέχρι και τα 25 εκ. Για την εξασφάλιση των βάθρων, από πιθανές καθιζήσεις εξ αιτίας του υπό μελέτη φράγματος στον Άραχθο, προτείνεται υποθεμελείωση με μικροπασσάλους και δημιουργία επισκέψιμης πλατφόρμας τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό. Οι εργασίες τοπικών καθαρισμών και λιθοσυρραφών έχουν ολοκληρωθεί.

Κατά την περίοδο 1881 – 1912, όταν ο Άραχθος αποτελούσε το φυσικό όριο μεταξύ του Ελληνικού κράτους και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η γέφυρα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά περάσματα. Η παρουσία του παλιού τελωνείου στην όχθη των Ραφταναίων, τότε Ελληνικό κράτος, επιβεβαιώνει την σπουδαιότητά της.

Στο ίδιο κτίριο υπεγράφη η συμφωνία της Πλάκας το Φεβρουάριο του 1944 μεταξύ των ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, της εξόριστης Ελληνικής κυβέρνησης του Καΐρου και του Συμμαχικού στρατηγείου.

Για το κτίριο του τελωνείου προτάθηκε ολική ανακατασκευή λόγω της κατάρρευσης της στέγης και της πλήρους αποσάθρωσης της τοιχοποιίας από τα όμβρια.

Παράλληλα μελετήθηκε η αποκατάσταση των μονοπατιών πρόσβασης στο μνημείο. Ιδιαίτερης δυσκολίας είναι η αποκατάσταση του δυτικού μονοπατιού εξαιτίας του ασταθούς εδάφους, οπότε θα απαιτηθεί τοπική στήριξη με μικροπασσάλους.