Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Μελέτη αποκατάστασης Ι.Μ. Διχουνίου

Θέση: Ραδοβίζι Ιωαννίνων

Το μοναστήρι βρίσκεται στην περιοχή της κοινότητας Ραδοβιζίου σε απόσταση περίπου 40 χμ. από τα Γιάννενα Η λέξη διχούνι  προέρχεται από τους δύο πύργους – ντι χούνι – που  είχε το μοναστήρι παλαιότερα. 

Είναι άγνωστο πότε ακριβώς ιδρύθηκε η μονή, ενώ είναι ιστορικά εξακριβωμένο ότι εδώ μόνασε, γύρω στα 1580, ο Διονύσιος Β’ ο Φιλόσοφος, ο οποίος λόγω της επαναστατικής του δράσης αποκλήθηκε από τους Τούρκους «Σκυλόσοφος». Κατά τα τέλη του 16ου αιώνα το μοναστήρι βρίσκονταν σε μεγάλη ακμή, ήταν έδρα 18 μετοχίων και κατείχε πολλά πλούσια κτήματα σε 25 χωριά της Ηπείρου. Μετά το αποτυχημένο κίνημα του Διονυσίου, το φθινόπωρο του 1611 η μονή λεηλατήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο σημερινός Ναός του Αγίου Δημητρίου χτίσθηκε στα 1761, όπως μαρτυρεί η επιγραφή πάνω από την είσοδό του. Η αγιογράφηση του ανάγεται στα τέλη του 18ου αιώνα. Μέχρι πρόσφατα στην Ι.Μ. Διχουνίου μόναζε ένας υπερήλικας ιερομόναχος και έχουν γίνει επισκευάστηκες εργασίες μικρής κλίμακας και όχι ιδιαίτερα καλής ποιότητας.

Πρόκειται για μικρό μοναστηριακό συγκρότημα που αποτελείται από το Καθολικό και ένα λιθόκτιστο διώροφο κτίριο το οποίο χρησιμοποιείται σαν Ηγουμενείο, ξενώνας και αποθήκη. Υπάρχει επίσης ένα μικρό νεόκτιστο ισόγειο οίκημα και το νεόκτιστο καμπαναριό. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επεμβάσεις στο παρελθόν έγιναν με τρόπο ασύμβατο με την κατασκευή και την μορφολογία του μνημείου. Χαρακτηριστικά είναι τα οικοδομήματα και  στέγαστρα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο ρόλος του μνημείου ως θρησκευτικού κέντρου των γύρω κοινοτήτων αλλά και η ιστορική του σπουδαιότητα επιβάλλουν την αναγκαιότητα ορισμένων άμεσων επεμβάσεων.

Κατασκευή αποστραγγιστικού, με μη σιμεντούχα υλικά, για την προστασία των τοιχογραφιών από την ανιούσα υγρασία, ιδιαίτερα στην πλευρά της κόγχης του Ιερού η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την επάνω αυλή. Η στέγη του Καθολικού έχει επισκευασθεί πρόσφατα και θα γίνει μόνον ο απαραίτητος τοπικός έλεγχος και επισκευές.

Οι προσθήκες των χαγιατιών από οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει να κατεδαφιστούν ώστε να αποκατασταθεί η αρχική μορφή του κτιρίου. Στη συνέχεια θα γίνει η αντικατάσταση των στεγών με μαυρόπλακα.