Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Μελέτη αποκατάστασης Ι.Ν. Γεν. Θεοτόκου

Θέση: Βαριάδες Ιωαννίνων

Οι Βαργιάδες βρίσκονται σε απόσταση τριάντα χιλιομέτρων νότια των Ιωαννίνων στην περιοχή της Λάκας Σουλίου. Ο Ι. Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου είναι ο Ενοριακός Ναός. Πρόκειται για ναό μικρών διαστάσεων του 18ου αιώνα (1765), ο οποίος ακολουθεί το συνήθη τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο. Η στέγη είναι καλυμμένη με μαύρες σχιστόπλακες που εδράζονται σε κατά πάσα πιθανότητα σε επίχωση επάνω από τα φουρνικά. Δυτικά εκτείνεται ο μεταγενέστερος νάρθηκας ο οποίος στεγάζεται με ξύλινη οροφή. Το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο επηρέασε το κτίριο από στατική άποψη είναι ο ερπυσμός των ξύλινων ελκυστήρων. Το 1965 κατασκευάστηκαν οι αντηρίδες στα σημεία που εφαρμόζονται οι ωθήσεις των πλέον διαταραγμένων τόξων. Οι σεισμοί του 1967 και 1969 επιδείνωσαν την κατάσταση. Οι αντηρίδες αποδείχτηκαν ανεπαρκείς και σύμφωνα με την πρόταση της αρχιτέκτονα Ε. Χρυσού (1978) κατασκευάστηκε μανδύας οπλισμένου σκυροδέματος σε όλο το μήκος της εξωτερικής τοιχοποιίας. Δεν γνωρίζουμε αν η επέμβαση αυτή έγινε σύμφωνα με την πρόταση. Ο μανδύας σκυροδέματος σε τόσο μεγάλο μήκος δεν είναι δυνατόν να παραλάβει τις ωθήσεις των τόξων, χωρίς την αποκατάσταση των ελκυστήρων. Αν μάλιστα τοποθετήθηκε μονωτικό στρώμα ανάμεσα στο σκυρόδεμα και την τοιχοποιία (θετικό για τις τοιχογραφίες), η συνοχή του τοίχου δεν βελτιώθηκε.

Αφού πραγματοποιηθεί μία διερευνητική τομή για την διαπίστωση ύπαρξης ή όχι μονωτικού στρώματος στον μανδύα και την εκτίμηση της κατάστασης της τοιχοποιίας μπορούμε να εξετάσουμε την δυνατότητα απομάκρυνσης του σκυροδέματος. Θεωρούμε ότι μια τέτοια επέμβαση είναι ιδιαίτερα λεπτή και μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την λήψη μιας σειράς άμεσων στερεωτικών μέτρων τα οποία αφορούν κυρίως την περίδεση και την αντικατάσταση των ελκυστήρων με μεταλλικούς.