Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Μελέτη επέκτασης Αρχαιολογικού Μουσείου Φιλίππων

Αρχιτέκτων: Δημήτρης Φατούρος

Συνεργάτες: Α. Πάνος, Α. Παπαγεωργίου, Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπακώστας

 

Πρόγραμμα:

Επέκταση και ανασχεδιασμός της Αρχαιολογικής Αποθήκης των Φιλίππων σε Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής.

 

Αρχιτεκτονική πρόταση:

Το υφιστάμενο κτίριο συγκροτείται από τρεις πρισματικούς όγκους που διατάσσονται με την μεγάλη διάσταση στο νότο και συναρθρώνονται γύρω από το τέταρτο πρίσμα του κεντρικού φουαγιέ. Πρόκειται για μια δομή στην οποία η οπτική αυτονομία των επιμέρους όγκων διασφαλίζεται από την μεσολάβηση κενού χώρου (αίθριο, αυλή), ως στοιχείου άρθρωσης. Οι προστιθέμενες επιφάνειες οργανώνονται σε ένα διώροφο επίμηκες πρίσμα που τοποθετείται προς βορρά, παράλληλα με το υφιστάμενο. Στη στάθμη του ισογείου ο διαχωρισμός του νέου από το παλαιότερο κτίριο επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μιας αυλής η οποία εξασφαλίζει φυσικό φωτισμό τόσο στη νέα όσο και στην παλιότερη αποθήκη του μουσείου, ενώ στον όροφο με τη δημιουργία μιας επιμήκους στοάς, η οποία ξεκινά από τον υπόστεγο εκθεσιακό χώρο της πλευράς της εισόδου. Ένας δρόμος τεσσάρων μέτρων παράλληλος προς το βόρειο όριο του κτιρίου επιτρέπει την πρόσβαση των οχημάτων εξυπηρέτησης και δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα βοηθητική είσοδο στο Μουσείο μέσω μιας στενής μεταλλικής γέφυρας που τέμνει εγκάρσια την παλιότερη και τη νέα φάση του κτίσματος, με θέα τόσο προς το εσωτερικό της νέας αίθουσας εκθεμάτων όσο και προς την αυλή εργασίας του εργαστηρίου αποκατάστασης των μαρμάρινων ευρημάτων.

Στην μελέτη προσθήκης αναπαράγονται οι κατασκευαστικοί και μορφολογικοί χειρισμοί του αρχικού σχεδίου, όπως και οι συντακτικές σχέσεις της εγγραφής του στο άμεσο τοπίο. Η υλοποίηση του σχεδίου ανεστάλη ενόψει της εξέλιξης της ανασκαφής στην ανατολική παρειά του κτιρίου αλλά και προκειμένου να εξετασθεί η σκοπιμότητα ίδρυσης ενός νέου, μεγαλύτερου Αρχαιολογικού Μουσείου στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου ανατολικά του οικισμού των Φιλίπππων. Στην τελευταία περίπτωση το υφιστάμενο κτίριο θα διατηρήσει το χαρακτήρα της Αρχαιολογικής Αποθήκης.