Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Μετατροπή παραδοσιακού συνόλου σε ξενώνα

Θέση: Κήποι Ζαγορίου

Πρόκειται για κτίρια που κατασκευάστηκαν γύρω στο 1910. Στο πρόσφατο παρελθόν το συγκρότημα λειτούργησε ως σχολή υφαντικής και για το λόγο αυτό προστέθηκαν τα βοηθητικά κτίσματα στην αυλή. Το κυρίως κτίριο, με την απόλυτα συμμετρική όψη, είναι χτισμένο με ψευδισόδομη λιθοδομή. Τα παράθυρα και οι πόρτες  έχουν σιδερένια κιγκλιδώματα. Στην πλακόστρωτη αυλή βρίσκονται τα δύο βοηθητικά κτίσματα, το παράσπιτο που έχει την ίδια ηλικία με το κυρίως κτίριο και είναι καλυμμένο με αυλακωτή λαμαρίνα ενώ τα άλλα δύο είναι νεώτερες κατασκευές από τσιμεντόλιθους. Η αυλή κλείνει με αυλόθυρα σκεπασμένη με σχιστόπλακα.

Για τη μετατροπή του κτιρίου σε ξενώνα καθαιρέθηκαν οι πρόσφατες κατασκευές και έγιναν αποκαταστάσεις και αναστηλώσεις δομικών στοιχείων. Τα αυθεντικά στοιχεία διατηρήθηκαν και συμπληρώθηκαν. Τα κατεστραμμένα τμήματα αποκαταστάθηκαν κριτικά, σε σχέση με την συνολική μορφή και τον τρόπο κατασκευής του κτιρίου.