Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Quest for Urban Design, Eindhoven, Ολλανδί

Φοιτητικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Σ.Βυζοβίτη, Δ.Κατσαμάκας, Ε. Κουμουνδούρου, Α. Πάνος, Α. Παπαγεωργίου, Ν. Πολίτη, Ι. Στυλίδης, , Γ. Τσαούσης

Καθηγητές: Σ. Λαδά, Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπακώστας, Σ. Παπασωτηρίου, Σ. Τσιτιρίδου

 


Αστικός σχεδιασμός στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού στο Eindhoven της Ολλανδίας.

Το πρόγραμμα αφορούσε τον ανασχεδιασμό της περιο χής του σιδηροδρομικού σταθμού η οποία παρεμβάλλεται ανάμεσα στην πόλη και στην περιοχή του πανεπιστημίου.

Το Eindhoven εξελίσσεται σε κομβικό σημείο σιδηροδρομικών συγκοινωνιών της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσό τερες πόλεις που διαθέτουν σιδηροδρομική σύνδεση είναι η βαθιά τομή τόσο στον αστικό ιστό όσο και στο τοπίο που δημιουργείται από τη συγκέντρωση των σιδηροτροχιών.

Παράλληλα η έννοια της μετα-κίνησης έπρεπε να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην διαδικασία του σχεδιασμού καθώς είναι βασικό χαρακτηριστικό της καθημερινότητας των κατοίκων.

Σχεδιάστηκαν κτίρια-γέφυρες μεγάλων διαστάσεων και αστικά μέτωπα σε μια καμπυλόγραμμη χάραξη με πολλά στοιχεία αστικής προσομοίωσης. Τα στοιχεία αυτά που θα μπορούσαν να ονομαστούν “συντελεστές αστικότητας” είναι τα δημόσια κτίρια, οι πλατείες αλλά και η ίδια η χάραξη.

 

Το project ονομάστηκε “Last Night’s Train”

Έγινε παρουσίαση σε workshop (22-25/4/1992), μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου του Eindhoven στην ομάδα μελέτης και τους διδάσκοντες όπου π αρουσιάστηκαν επτά από τις σαράντα, συνολικά, προτάσεις.