Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Στέγαστρα καταστημάτων

Θέση: Οδός Σπύρου Κατσαδήμα, Ιωάννινα

 

Τα νέα στέγαστρα αναπτύσσονται σε απόσταση 4,50m από το μέτωπο των καταστημάτων με πρόβολο 2,00m προκειμένου να δημιουργηθεί ενοποιημένος στεγασμένος χώρος κυκλοφορίας πεζών.

Η κατασκευή γίνεται με καμπύλους μεταλλικούς φορείς πού στηρίζονται σε διπλά υποστυλώματα. Η στέγαση γίνεται με πολυκαρβονικά φύλλα ενώ στις άκρες των προβόλων αναρτώνται φωτιστικά. Το δάπεδο είναι ξύλινο.