Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Συγκρότημα βιοκλιματικών κατοικιών

Θέση: Ζωοδόχος Ιωαννίνων

 

Το επίμηκες οικόπεδο έχει ιδανικό προσανατολισμό και κλίση για την κλιμακωτή παράθεση των τριών κατοικιών Η κατασκευή έγινε με το σύστημα A frame από αντικολλητή ξυλεία. Οι βιοκλιματικές εφαρμογές αφορούν στους τοίχους Trombe, με φυσική κυκλοφορία αέρα και σε μεγάλους ηλιακούς συλλέκτες σε συνδυασμό με θερμαινόμενο δάπεδο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχική συμπεριφορά των υποψηφίων αγοραστών. Η αναπαράσταση της μικρής κατοικίας δεν ταυτίζεται με το συγκεκριμένο τύπο και απαιτήθηκε αναλυτική πληροφόρηση για κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής και της λειτουργίας.