Μείνετε Συντονισμένοι

Τα Έργα μας

Θεατρική αίθουσα Δήμου Παραμυθιάς

Θέση: Παραμυθιά Θεσπρωτίας

 

Ο χώρος είναι υπόγειος, με εξαίρεση την μία πλευρά του, και βρίσκεται κάτω από την κεντρική πλατεία απέναντι από το καινούργιο Δημαρχιακό κατάστημα. Πρόκειται για χώρο συνολικής επιφάνειας 450m2 με μικρό καθαρό ύψος 4m.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ–ΧΡΗΣΕΙΣ
Από τη γεωμετρία και τους περιορισμούς του χώρου, η μελέτη οδηγήθηκε στην πρόταση για  δημιουργία ξεχωριστών χώρων, πράγμα που μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην περίπτωση σύγχρονων δραστηριοτήτων.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός χώρου με πλήρεις προδιαγραφές θεατρικής αίθουσας, με κύριο χαρακτηριστικό το βαθμιδωτό δάπεδο, χωρητικότητας περίπου 200 ατόμων. Η αίθουσα θα έχει, εκτός από το θέατρο, δυνατότητα να φιλοξενεί συνέδρια, μουσικές εκδηλώσεις και γενικά δραστηριότητες που δεν επηρεάζονται από το βαθμιδωτό δάπεδο. Οι χαμηλοί χώροι αριστερά της αίθουσας θα χρησιμοποιηθούν σαν βοηθητικοί της δραστηριότητας (καμαρίνια, τουαλέτες και αποθήκες).

Ο υπόλοιπος χώρος, ίσης περίπου δυναμικότητας με την αίθουσα, διαμορφώνεται για πολλαπλές χρήσεις. Με γρήγορες αλλαγές μέσω κινητών διαχωριστικών ο χώρος αυτός μπορεί να φιλοξενεί, το foyer, χορούς, συνεστιάσεις, περιοδικές εκθέσεις, μικρά συνέδρια και στρογγυλά τραπέζια.

Η πρόσβαση γίνεται από δύο εισόδους, μία στην ελεύθερη όψη και μία στο τέλος του υφιστάμενου κλιμακωτού διαδρόμου.

Επάνω από το χώρο της εισόδου θα κατασκευαστεί κλειστή καμπίνα προβολής και μεταφράσεων.